Ordensregler for Næs

Ved ankomst til hytten slås hovedafbryderen til, såfremt dette ikke allerede er gjort.

Grunden er indhegnet og færdsel uden for dette område i såvel skov som ved strand og mark sker efter de almindelige regler for færdsel i naturen.Skovejer: Knuthenborg Gods – Tlf. 54 78 80 88.På grund af det meget stenmateriale på stranden (udlagt for kystsikring), bør nedgang til stranden finde sted på den vestlige del af stranden.  

Affald lægges i de opstillede affaldssække. Fyldte sække lukkes forsvarligt med snor og lægges i den opstillede container.  

 Lejrbål må kun etableres på den indrettede plads og der må kun benyttes brænde fra hyttens brændestak. Brænde må ikke indsamles i de tilstødende skove.Der må ikke etableres yderligere bålpladser uden forudgående aftale med udlejer eller vagthavende.  

Rygning i soverummene er STRENGT FORBUDT.  


Madrasser, stole og borde må ikke benyttes uden for hytten.  

Det placerede brandmateriale må kun benyttes ved brand.  

I køkkenet skal alle remedier og service lægges rengjorte på de rigtige pladser.  

Inden afrejse skal alle lokaler fejes. 

Alle vinduer lukkes og døre låses.

Grunden skal renses for affald og papir, bål slukkes forsvarligt og eventuelt huller og græstørv reetableres.  

Eventuelle beskadigelser af hytte eller inventar skal meldes til udlejeren. Der kan blive tale om erstatning.  

Færdsel og ophold på de tilstødende marker er ikke tilladt. Det er selvfølgelig heller ikke tilladt at tilegne sig afgrøder herfra.  

Alle henvendelser vedrørende jeres ophold på Næs bedes rettet til vagthavende eller udlejer.Vagtplan vil være opsat på info-tavle i hytten.